Výzva skončila

Pridať sa k výzve

7.99 € za každú výzvu

alebo 55 € pri kúpe všetkých výziev naraz

Vyberte si, v ktorých krajoch chcete mini výzvy absolvovať:
Výzva leto 2021 - Banskobystrický
Banskobystrický
Výzva leto 2021 - Košický
Košický
Výzva leto 2021 - Bratislavský
Bratislavský
Výzva leto 2021 - Nitriansky
Nitriansky
Výzva leto 2021 - Prešovský
Prešovský
Výzva leto 2021 - Trenčiansky
Trenčiansky
Výzva leto 2021 - Trnavský
Trnavský
Výzva leto 2021 - Žilinský
Žilinský
Spolu: 0,00